Language:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
thiet ke web, thiet ke website
0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG VIETTEL
http://adslviettel.com.vn/
Tiêu đề: TRUNG TÂM VIỄN THÔNG VIETTEL (<--click để xem)
Danh mục: Website cá nhân
Số lần xem: 6
Ngày gửi: 27-06-2012
PageRank:
0/10
Tags: adsl viettel, lap mang viettel, mang cap quang viettel, cap quang viet

Chia sẽ website này:
| More


Các dịch vụ hiện đang được Viettel cung cấp bao gồm :
- Dịch vụ kênh thuê riêng Leasedline Internet và Leasedline kênh truyền số liệu;
- Dịch vụ FTTH – Phương thức truy cập Internet bằng cáp quang;
- Dịch vụ OfficeWan - Mạng dùng riêng trên nền kết nối cáp quang;
- Dị
Khai báo thông tin
Email: hotrokhachhang.ca@gmail.com
Người đại diện: Duc Anh
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại di động: 0989858935
Tên công ty: VIETTEL GROUP
Điện thoại: 0943219668
Địa chỉ: 333 BACH MAI, HAI BA TRUNG, HA NOI
Fax: 0462500119
Tags: adsl viettel, lap mang viettel, mang cap quang viettel, cap quang viet
Thống kê SEO
Indexed Pages: InLinks:
google seo stats n/a n/a
yahoo seo stats n/a n/a
msn seo stats 1 n/a

Thông tin cần biết
Dieu khoan su dung Điều khoản sử dụng
Line
Dieu khoan su dung Hướng dẫn dăng ký tài khoản
Line
Dieu khoan su dung Chính sách của Danhbawebsite.vn
Liên Hệ

Liên hệ